Hieronder vindt u onze privacyverklaring.

Privacyverklaring Dutch Ceramic Art
Bovenweg 25A, 1834 CB Sint Pancras
T.: 072-5625602

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dutch Ceramic Art verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dutch Ceramic Art. Dutch Ceramic Art kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dutch Ceramic Art verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw aankoop/betaling
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Dutch Ceramic Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Dutch Ceramic Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Is er wel een overeenkomst dan worden Uw gegevens in verband met garantie op aankopen in ieder geval 2 jaar bewaard, en maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Dutch Ceramic Art verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dutch Ceramic Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan r.bruil@quicknet.nl. Dutch Ceramic Art zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies
www.dutch-ceramic-art.com maakt geen gebruik van cookies

Beveiliging van persoonsgegevens
Dutch Ceramic Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dutch Ceramic Art verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dutch Ceramic Art r.bruil@quicknet.nl.